Sherbimet Kryesore
Që të sigurojmë bashkëpunim të mirfilltë ne ofrojmë këto shërbime
Mercedes Benz

Si zyre e distributorit gjeneral për Mercedes benz, ofrojmë konsultime dhe asistencë teknike në lidhje me kerkesat e shtruara nga klientet tonë.

Mitsubishi

Si zyre e distributorit gjeneral për Mitsubishi, ofrojmë konsultime dhe asistencë teknike në lidhje me kërkesat e shtruara nga klientët tonë.

Mobil1

Si distributor të vajrave Mobil1 për Kosovë, ofrojmë konsultime dhe asistencë teknike në lidhje me produktet dhe kërkesat që parashtrohen nga klientët tonë.